Združenie športových klubov JASNÁ
Liptovský Mikuláš

Roluj dolu

Z histórie ZŠK


V Demänovskej doline sa v roku 1953 zrodila Telovýchovná Jednota NÍZKE TATRY DEMÄNOVSKÉ JASKYNE
v rokoch 1955 - 1963 fungovala pod názvom Jednota DYNAMO NÍZKE TATRY,
v rokoch 1964 - 1989 ako Telovýchovná Jednota JASNÁ (1964-1989),
od roku 1989 sú športovci zastrešení pod názvom Združenie športových klubov JASNÁ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
Základnými subjektmi v týchto organizáciách oboli: lyžiarsky oddiel (od 1953), oddiel turistiky (od 1953), oddiel stolného tenisu (1953 - 1956 a 1974 - 1980), horolezecký oddiel (od 1961), a oddiel ZRTV (1988 - 1991).

história ZŠK Jasná v publikácii vydanej k 50 výročiu jej vzniku

Kluby ZŠK Jasná
V súčasnosti zastrešuje Združenie športových klubov Jasná tieto kluby:
  • Klub alpského lyžovania (KAL)
  • Klub bežeckého lyžovania,
  • Horolezecký klub (HK),
  • Klub slovenských turistov (KST),
  • Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu (RTVŠ)

Kluby v ZŠK Jasná


Združenie športových klubov Jasná zastrešuje tieto kluby:


Klub alpského lyžovania

KAL Jasná sa stará o mladé lyžiarske talenty z Liptovského Mikuláša a jeho okolia.
V súčasnosti trénujú v klube od malých 5-ročných detí v družstvách prípravky až po juniorské družstvo, ktoré sa zúčastňuje medzinárodných pretekov, 70 športovcov.
Tréningové družstvá (družstvá prípravky, mladších a starších predžiakov, žiacky A a B tím, juniorské A a B družstvo) trénujú na snehu prevážne v Jasnej. Klub sa stará aj o všeobecnú športovú prípravu zverencov po celý rok.
história klubu
viac info na klubovej stránke www.kaljasna.sk
Facebook stránka KAL Jasná

Klub bežeckého lyžovania

Oddiel bol založený pod hlavičkou TJ Jasná v roku 1994.
KBL Jasná zastrešuje pretekárov z Liptovského Mikuláša a jeho okolia, ktorí sa aktívne zúčasňojú súťaží celonárodneho významu.
história klubu
viac info na Facebook stránke Klub bežeckého lyžovania Jasná

Horolezecký klub

Prírodné krásy Liptova vytvorili vynikajúce podmienky na rozvoj organizovaného horolezectva v Liptovskom Mikuláši.
V roku 1961 vznikol horolezecký oddiel pri vtedajšom Dyname Nízke Tatry. Položil základ organizovaného horolezectva v Liptovskom Mikuláši a funguje podnes.

história klubu
Facebook stránka Horolezeckého klubu Jasná
Facebook stránka - Climbing Liptov

Klub slovenských turistov

Klub sa zameriava hlavne na pešiu, vysokohorskú, lyžiarsku turistiku a cykloturistiku. Činnost klubu je taká široká a pestrá, že je ťažko vymenovať všetky akcie a podujatia, ktoré klub organizuje, resp. sa podieľa pri ich organizovaní. Od svojho vzniku sa klub zúčastňuje pravidelne vrcholových akcií KST - letného a zimného Slovenského zrazu turistov, Slovenského zrazu vysokohorských turistov, cyklozrazov, stretnutí čitatelov časopisu Krásy Slovenska, Národného výstupu na Kriváň a pod...
história klubu
viac info na klubovej stránke www.kstjasna.sk
Facebook stránka Klubu slovenských turistov Jasná


Rekreačná telesná výchova a šport

Základňou oddielu sú ženy vo veku od 21 do 70 rokov. Jeho poslaním je zapojiť do športových aktivít širokú verejnosť a pomáhať vylepšiť telesnú kondíciu. Náplňou hodín bývajú kondičné cvičenia, rytmická gymnastika a zdravotný telocvik.
história klubu

Lyžiarsky vlek Podbreziny


Projekt obnovenia prevádzky vleku

Zámer P. Ftoreka a M. Krajčího z osemdesiatych rokov bol úspešne realizovaný v r. 1992/93.
V priebehu roka 1993 boli zariadenia uvedené do prevádzky. Stredisko potom fungovalo každú zimnú sezónu až do roku 2009. Po štvorročnej pauze, v roku 2013 sa na sezónu opäť vlek rozbehol.

lyžiarsky vlek Podbreziny

Základné informácie

Nadmorská výška základne zjazdoviek: 585 m n.m.
Nadmorská výška vrcholu zjazdoviek: 700 m n.m.
Prevýšenie: 115 m
Celková prepravná kapacita: 650 osôb/hodinu
Celkový počet zjazdoviek: 1
Celková dĺžka zjazdoviek: 0.55 km
Dĺžka trás zasnežovaných umelým snehom: 550 m

Zdielané videá:
https://www.youtube.com/watch?v=z2j72WfI_9c
https://www.youtube.com/watch?v=wy7rSeh6b-k

V súčasnosti ZŠK Jasná pripravuje znovuspustenie vleku v spolupráci so športovými nadšencami, ponzormi, s podporou mesta a Igorom Vlhom, otcom našej reprezentantky Petry Vlhovej už túto sezónu.
Prosíme preto prípadných sponzorov a prispievateľov o fimamčnú výpomoc, ktorá nám pomôže spojazdniť zjazdovku s vlekom, zasnežovaním a večerným osvetlením pre športový rozvoj mladej generáci pretekárov, ako aj obyvateľov nášho mesta.

Pre tento účel je zriadený transparentný účet: SK58 0200 0000 0046 9542 4456

Kontaktné údaje


Združenie športových Klubov Jasná Liptovský Mikuláš
Vajanského 1950/30
031 01 Liptovský Mikuláš

telefón: +421 44 55 22153
e-mail: zsk@zskjasna.sk

IČO: 00592358, DIČ: 2020427860
IČ DPH: SK2020427860

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
Registračné číslo: VVS/1-900/90-1438
Registrový úrad MV SR

bankový účet:
IBAN SK0602000000001854936659
transparentný účet:
IBAN SK5902000000002514576057
bežnýný účet: ZŠK Jasná vlek Podbreziny
IBAN SK5802000000004695424456


budova ZŠK Jasná

 


Zverejnené dokumenty


2% z dane z príjmu:

dokumenty sú zverejnené v dostupnej zložke:
dokumenty k prijímaniu 2% z príjmu fyzických a právnických osôb


Verejné zákazky:

dokumenty sú zverejnené v dostupnej zložke:
dokumenty verejným zákazkam


Sponzorské zmluvy:

dokumenty sú zverejnené v dostupnej zložke:
sponzorské zmluvy